'de "brug"over de Wadi
Projecten bedacht, ontwikkeld en uitgevoord door de EZH in 2018
aansluiting op de Wadi