de eerst WWO die starte
met de soep
geen filmpje van deze WWO
wijkwerkochtenden 2016
EZH & VLA gezamenlijk
onderhoud tuincomplex
De EZH & de Natuurwerkdag
Onderhoud bosrand  bladblazen
wegdek over de kwelbeek
de EZH 'ers in strijd met en
tegen de overwoekeraars
juli
januari
over verplantende planters,
verplaatsende riller & vogelhutters
februari
maart
april
mei
juni
augustus
september
november 5
november 26
onderhoud borders - schoffelen - snoeien - drome-
december 24
over zwaluwtil verhuizers, planters, schoffelaars & wwo details
onderhoud borders en "šanleg" paden langs de kwelbeek
paden egalisatie hangingbaskets schoffelen heggensnoeien
de wijkwerkochtend valt samen met de rommelmarkt
Wij werken ook op oudjaarsdag in afwachting van het nieuwe jaar
december 31