verwijderen japanse duizendknoop en inventariseren van de planten  
vogelbos 2016
juli
januari
februari
maart
april
mei
juni
augustus
september
oktober
november
december
het verwijderen van
jonge en ziek iepen
filmpje(s)
filmpje over het rillen &
omzagen van een iep
het maken en verbeteren
van de rillen
weg met al dat hout
veel overleg en een
beetje aan het werk
filmpje over de
vogelboslunch
geen filmpje vanwege broedseizoen
het verwijderen van Japanse duizenknoop  springbalsemien en onderhoud vlinderstrook