barbecue 2015
opbouw midzomerfeest /
rommelmarkt
sociale cohesie voor en in 2015
Uithoek  petanque
2015
uithoek dinsdagavond
jeu de boules
Uithoek petanque
2013
verlichting tijdens
de kerstdagen
finale jeu de boules &
midzomerfeest 2015
gastlessen op de
Wierwinde
van hoekwierders
voor hoekwierders
viering van de kerst
in de Hoekwierde
kinderen en de EZ|H
kinderen en de tuintjes
kerststukjes maken 2015
nieuwjaarsreceptie  2013
vogelexcursie in het wind- en vogelbos